Puberteit of pubertijd?

Wat is juist: in zijn puberteit of in zijn pubertijd?  

Antwoord
Beide zijn juist, maar de woorden betekenen niet helemaal hetzelfde. Ook is er een verschil in beklemtoning.

Uitleg
Het woord puberteit, met de klemtoon op de laatste lettergreep, benoemt een toestand. Puberteit gaat over datgene wat er met iemand gebeurt die zich van kind tot volwassene ontwikkelt. Het woord is gevormd met het achtervoegsel -teit dat teruggaat op het Franse -té. Je zou puberteit ook kunnen omschrijven als ‘puberschap’.

De pubertijd, met de klemtoon op de eerste lettergreep, is de tijd waarin iemand puber is. Het woord legt de nadruk op de periode en niet zozeer op wat er in die periode met de betrokkene gebeurt. Je zou kunnen zeggen: de pubertijd is de periode waarin iemand zijn puberteit doormaakt.

Van Dale Taaltraining Correct Nederlands
Voor iedereen die veel teksten schrijft en daarbij geen taalfouten mag maken, en voor iedereen die graag zijn kennis over de laatste spellingregels wil opfrissen. Spijker in één dag uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Meer informatie>>>