Wat is juist? 'pinkstermaandag' of 'Pinkstermaandag'?

Vraag 
Wat is juist: pinkstermaandag of Pinkstermaandag

Antwoord
Juist is: pinkstermaandag

Uitleg
Volgens een spellingregel van het Nederlands schrijven we de officiële namen van feestdagen met een hoofdletter: Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Koningsdag, Dag van de Arbeid enzovoort. Maar volgens diezelfde regel blijft een hoofdletter achterwege bij informele of onofficiële benamingen van zo’n feest: een witte kerst, een drukke pinkster. En samenstellingen met de naam van zo’n feest krijgen ook geen hoofdletter: tweede kerstdag, paasmarkt, pinkstermaandag. Het is een beetje tegen het gevoel in dat pinkstermaandag een kleine letter krijgt, terwijl Hemelvaartdag – een officiële benaming – wel een hoofdletter heeft, maar zo is de regel nu eenmaal.

Maar wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Volgens een niet onaanzienlijk deel van de bevolking het feit dat de pinksterbloemen weer in bloei staan, maar dat is alleen daarom al niet juist omdat ze dat door de klimaatverandering tegenwoordig al in april doen. Nee, met Pinksteren vieren christenen de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen, waarna deze de wereld in trokken om het evangelie te verkondigen.

Van Dale Taaltraining Correct Nederlands
Voor iedereen die veel teksten schrijft en daarbij geen taalfouten mag maken, en voor iedereen die graag zijn kennis over de laatste spellingregels wil opfrissen. Spijker in één dag uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Meer informatie>>>