Wat is juist?

Wat is juist: een discussie op het scherpst van de snede, of een discussie op het scherp van de snede

Antwoord 
Van Van Dale mag het allebei.

Uitleg 
De oorspronkelijke uitdrukking luidt: 'op het scherp van de snede'. De snede van een mes of zwaard is de kant waarmee men snijdt. 'Het scherp' betekent 'de scherpe kant'. Eigenlijk zijn 'snede' en 'scherp' dus synoniem en is de uitdrukking dubbelop. Maar waar het om gaat is dat 'scherp' in de oorspronkelijke uitdrukking een zelfstandig naamwoord is (het scherp) en geen bijvoeglijk naamwoord.

Mensen die de oorspronkelijke uitdrukking nog niet heftig genoeg vinden, zeggen graag 'op het scherpst van de snede'. 'Scherp' wordt dan als bijvoeglijk naamwoord opgevat en in de overtreffende trap gezet. Dat klinkt inderdaad nog krachtiger, maar de oorspronkelijke uitdrukking wordt daarmee wel enigszins geweld aangedaan.

Is 'op het scherpst van de snede' daarmee fout? Niet per se. Taal kan veranderen, en dat is hier het geval. De vorm met 'scherpst' wordt inmiddels vaker gebruikt dan die met 'scherp'. Dat is de taalrealiteit. Het feit dat de uitdrukking ooit anders luidde, is daarbij van ondergeschikt belang. Nog niet alle woordenboeken vermelden 'op het scherpst van de snede', maar dat is een kwestie van tijd. Het is prima Nederlands.

Lees ook op het Van Dale Taalpodium: Welk werkwoord gebruik je hier: De regering heeft een belangrijke stap ...?