Wat is juist: omwille van

Wat is juist?
Kun je zeggen: We zijn gesloten omwille van een sterfgeval?

 

Antwoord
Ja, maar dat gebruik van omwille van komt met name in Belgisch-Nederlands voor. Daarnaast kun je omwille van in het hele Nederlandse taalgebied gebruiken om een doel aan te geven.

 

Uitleg
In zowel Nederland als België kun je omwille van gebruiken om het doel van een handeling aan te geven. Het is dan synoniem met ter wille van of om:
De regering neemt deze maatregel omwille van de veiligheid.
Omwille van de lieve vrede heb ik er maar niets van gezegd.
Ik ben gestopt met roken omwille van mijn gezondheid.

 

Daarnaast kun je omwille van ook gebruiken om een oorzaak of reden mee aan te geven. Het is dan synoniem met wegens, vanwege of door. Dit gebruik van omwille van komt vrijwel alleen in België voor:
Omwille van de regen werd de wedstrijd afgelast.
Het middel wordt in kleine hoeveelheden verstrekt omwille van de verslavende werking.
Omwille van familieomstandigheden blijven we vandaag gesloten.
Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen