Omdat, opdat of zodat?

Wat is juist?
Wat is hier het goede woord?
Ik laat je het tijdstip nog weten, omdat/opdat je er op tijd kunt zijn.

Antwoord
Opdat is hier correct.

Uitleg
Het woord omdat betekent: 'met de reden dat'. Het geeft aan waarom iemand iets doet.
Ik laat je het tijdstip nog weten, omdat ik wil dat je op tijd bent.
Omdat God de mensen liefheeft, gaf Hij Zijn eniggeboren Zoon.

Het woord opdat betekent: 'met het doel dat'. Iemand doet iets wat in het eerste deel van de zin wordt gezegd, met het doel dat kan gebeuren in het tweede deel van de zin.
Ik laat je het tijdstip nog weten, opdat je er op tijd kunt zijn.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. [Bijbel, Johannes 3:16]

Wel is opdat een wat ouderwets woord. Het klinkt nogal stijf en formeel. In de meeste gevallen kun je het vervangen door zodat:
Ik laat je het tijdstip nog weten, zodat je er op tijd kunt zijn.
Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen