Zeg je normáliter of normalíter?

Ligt de klemtoon in normaliter op de tweede of de derde lettergreep? 

Antwoord 
Op de tweede.

Uitleg
Het woord normaliter wordt door veel mensen ten onrechte uitgesproken als normaliter. Toegegeven, dan rijmt het wel beter op hectoliter en milliliter, maar correct is die uitspraak niet.

De Dikke Van Dale neemt niet alleen woorden op als ingang, maar ook woorddelen. Als je bij -iter kijkt, vind je daar de informatie dat het een Latijnse uitgang is (waarmee je bijwoorden maakt van bijvoeglijke naamwoorden) en dat de klemtoon daarbij op de laatste lettergreep van het grondwoord ligt. Dat grondwoord is hier het bijvoeglijk naamwoord normaal. Als je daarvan de tweede lettergreep neemt, kom je uit op de juiste accentuering normaliter.

Overigens zijn er meer woorden die volgens dit patroon gevormd worden. Van Dale noemt een heel rijtje, waarvan eventualiter en totaliter (niet te verwarren met totalitair!) de bekendste zijn.