Wat is juist?

Wat is juist: België is groter als Luxemburg of België is groter dan Luxemburg

Antwoord 
Juist is: België is groter dan Luxemburg.

Uitleg
Na een vergelijking met een vergrotende trap komt het voegwoord dan. Dat is nu eenmaal de regel, ook al zeggen heel veel mensen in de praktijk groter als. Maar als je dat opschrijft zetten leraar, redacteur of corrector er een dikke rode streep door.

De neiging om toch groter als te zeggen, is waarschijnlijk terug te voeren op het feit dat deze vorm in veel dialecten en streektalen de gewone vorm is. Ook in onze grote buurtaal, het Duits, heeft men het over gröβer als. Maar voor het Nederlands heeft men op een zeker ogenblik verordonneerd dat alleen dan hier correct is.

Soms is er ook betekenisverschil tussen dan en als in deze context. De zin het gaat beter dan je denkt betekent niet hetzelfde als het gaat beter als je denkt. Bij de tweede zin is geen sprake van een vergelijking, maar wordt een voorwaarde gesteld. Je kunt als hier vervangen door indien.

Vorig artikel
Volgend artikel