Waar komen de spaties?

Het hele werkwoord luidt 'uitgaan': 'als we uitgaan van de feiten'. 'Uit' hoort dus bij het werkwoord, maar 'van' niet; dat is een vast voorzetsel bij 'uitgaan'.

Omdat 'uit' en 'gaan' bij elkaar horen, kunnen ze niet gesplitst worden: 'ervanuit gaan' is daarom niet correct, evenmin als 'er vanuit gaan'. Omdat 'van' niet bij het werkwoord hoort, is ook 'ervanuitgaan' niet mogelijk. 'Er' en 'van' kunnen wel aan elkaar vast, want er is een regel die zegt dat 'er' plus een erop volgend voorzetsel aan elkaar worden geschreven. Zo komen we uiteindelijk terecht bij de enig juiste spelling 'ervan uitgaan'.

In het Groene Boekje vind je 'ervan uitgaan' onder de e. Maar je kunt in een alfabetische lijst natuurlijk niet uitleggen waarom je iets op een bepaalde manier schrijft. Speciaal daarom is er achterin een hoofdstuk met taaladviezen opgenomen. Op pagina 1171 staat te lezen waarom het 'ervan uitgaan' moet zijn.

Dit is ook terug te vinden in het Groene Boekje.