Een onbevredig(en)d gevoel

Je kent het vast wel: daarnet was er een belangrijke vergadering op het werk of op de schaakvereniging. Vol goede moed was je ernaartoe gegaan, in de hoop om samen dat probleem nu eens en voor altijd uit de wereld te helpen. En toen begon collega X of clubgenoot Y aan een van zijn oeverloze verhalen, met als gevolg dat uiteindelijk niemand meer begreep waar het over ging en besluiten uitbleven. Nu sta je weer buiten, met een onbevredigend gevoel.

Pardon? 'Een onbevredigend gevoel' zou je kunnen omschrijven als 'het gevoel niet bevredigend te zijn'. Anders gezegd: je bent niet bevredigend. Maar dat is niet wat je wilt uitdrukken. Het gaat erom dat je het gevoel hebt niet tevreden, niet bevredigd te zijn. Logischerwijs zou de uitdrukking dus 'een onbevredigd gevoel' moeten luiden.

Maar taal is niet altijd logisch. In kranten en op internet komt 'onbevredigend gevoel' ongeveer twee keer zo vaak voor als 'onbevredigd gevoel'. Nu is voor het eerste ook wel iets te zeggen. Je zou kunnen zeggen dat het gevoel zélf niet bevredigend is. Dan is 'een onbevredigend gevoel' niet zo raar. Een andere verklaring kan zijn dat men bij 'een onbevredigd gevoel' te zeer aan seks moet denken, ook als die niet in het spel is. Hoe het ook zij, 'een onbevredigend gevoel' komt te vaak voor dan dat we het nog kunnen negeren of fout kunnen rekenen.

Vorig artikel
Volgend artikel