Een collega van het werk

Vaak te horen: 'een collega van het werk'. Geen goed Nederlands, want dubbelop: een pleonasme. Net als 'witte sneeuw'. 

Een  pleonasme is een fout tegen de logica. Bij een pleonasme noem je expliciet een eigenschap van een zaak of begrip die daar al inherent aan is. Als je het hebt over 'een collega van het werk' is dat dubbelop: in het woord 'collega' zit al besloten dat dat iemand van je werk is. Andere voorbeelden van pleonasmen zijn:

witte sneeuw
te prematuur
een pasgeboren zuigeling
een vrouwelijke medewerkster
een mondeling gesprek

Soms kun je erover twisten of iets een pleonasme is. Als je bijvoorbeeld wilt benadrukken dat de sneeuw nog ongerept en niet modderig is, is 'witte sneeuw' geen pleonasme.

Vorig artikel
Volgend artikel