Wat is juist: e-mail of email?

Antwoord: 
Als je de elektronische post bedoelt is e-mail juist. 

Uitleg:
Het woord e-mail is eigenlijk een afkorting van electronic mail. Het Nederlands kent een spellingregel die zegt dat er voor of na zo’n afkorting een streepje komt als die afkorting deel uitmaakt van een samengesteld woord. Het is daarom lcd-scherm, wc-borstel en kleuren-tv. De regel geldt ook als zo’n afkorting maar uit één letter bestaat: T-biljet (van teruggaaf), g-sport (gehandicaptensport) en dus ook e-mail.

e-mail of email

Overigens bestaat email ook, maar dat betekent iets heel anders. Email, uitgesproken als emáj, is het glazuurlaagje waarmee bijvoorbeeld sommige pannen bedekt zijn.

Van Dale Taaltraining Correct Nederlands
Voor iedereen die veel teksten schrijft en daarbij geen taalfouten mag maken, en voor iedereen die graag zijn kennis over de laatste spellingregels wil opfrissen. Spijker in één dag uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Meer informatie>>>

Vorig artikel
Volgend artikel