Wat is juist: 'a capella zingen' of 'a cappella' zingen?

Juist is: a capella zingen. Maar ook voor a cappella valt wel iets te zeggen.

Uitleg
Het begrip is afkomstig uit het Italiaans en betekent letterlijk: ‘zoals in de kapel’. In het Italiaans luidt de spelling a cappella. Capella met één p bestaat in het Italiaans helemaal niet. Wel in het middeleeuws Latijn, waar naast cappella ook de spelling capella voorkomt. Een beetje vreemd is die Nederlandse spelling met één p dus wel. Maar het komt vaker voor dat we de spelling van Italiaanse woorden aanpassen. Zo schrijven wij maffia met dubbel f waar de Italianen er maar eentje nodig hebben. In het klassieke Latijn betekent capella ook nog ‘geitje’. Maar a capella zingen betekent bepaald niet dat er wordt gemekkerd. Het is zingen zonder instrumentale begeleiding. De officiële spelling, vastgesteld door de Nederlandse Taalunie, is a capella met één p. Hoewel die dus niet overeenkomt met de Italiaanse schrijfwijze, is het de enige correcte spelling.