Beëdigde vertaling

Beëdigde vertaling

Hebt u een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling kan nodig zijn als het gaat om de vertaling van een officieel document dat overgelegd moet worden aan bijvoorbeeld een rechtbank, notaris of de overheid. Zo’n officiële instantie kan eisen dat de vertaling door een beëdigd vertaler wordt gemaakt. Dat hangt af van het type document en het land waar het om gaat. Voorbeelden van dergelijke documenten zijn vonnissen, dagvaardingen, testamenten, statuten, contracten of uittreksels van de Kamer van Koophandel.

Beëdigde vertalingen door vertaalbureau Van Dale Vertalingen

Vertaalbureau Van Dale Vertalingen kan deze beëdigde vertalingen voor u verzorgen. Bovendien hebben onze vertalers de vakkennis die daarbij nodig is.

Beëdigde vertalingen hebben juridische geldigheid. Een beëdigd vertaler is door een rechtbank beëdigd en staat ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een stempel, handtekening en verklaring waarin is opgenomen dat het een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling betreft. Sinds 1 januari 2009 worden strikte eisen gesteld aan beëdigd vertalers op het gebied van opleiding, ervaring en nascholing.

Uiteraard kunnen wij uw beëdigde vertaling van een apostille laten voorzien of laten legaliseren.

Apostille

Als de beëdigde vertaling van uw document nodig is voor gebruik in het buitenland, dan moet de vertaling meestal worden gelegaliseerd. De legalisatieprocedure is afhankelijk van het land waarvoor de vertaling nodig is, of vandaan komt. Als dit land is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan wordt de legalisatieprocedure beperkt tot één legalisatie met een zogenaamd apostillestempel. Dit stempel (tegenwoordig in de vorm van een sticker) wordt gezet door de rechtbank waar de beëdigd vertaler is ingeschreven, na verificatie van de handtekening van de vertaler. Verdere legalisatie is dan niet meer nodig.

Legalisatie

Als het land waarvoor de vertaling nodig is, niet is aangesloten bij het apostilleverdrag, dan is een volledige legalisatieprocedure noodzakelijk.
Dit houdt in dat de handtekening van de beëdigd vertaler wordt geverifieerd en bekrachtigd door de rechtbank waar deze vertaler is geregistreerd. Vervolgens wordt de beëdigde vertaling gelegaliseerd door het Nederlandse ministerie van Justitie én het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarna moet het document gelegaliseerd worden door de ambassade of het consulaat van het land waar het document gebruikt gaat worden.

Vertalingen van buitenlandse documenten die in Nederland zullen worden gebruikt, moeten veelal worden gelegaliseerd in het land van herkomst. De procedure hiertoe verschilt per land. Behalve de vertaling kunt u ook het originele document laten legaliseren.Onze projectmanagers kunnen u meer vertellen over deze procedures.

Vraag direct een offerte aan of neem contact met ons op via 020-6224943.

Financiële vertaling
• Juridische vertaling
• Medische vertaling
• Technische vertaling

• Vertalen beleidsteksten 
• Vertalen jaarverslagen 
• Vertalen corporate communicatie 
• Vertalen marketingteksten 
• Vertalen communicatieteksten