Kwaliteit

Kwaliteit

Met Van Dale Taaltrainingen bieden wij u de beste taalhulp om zakelijk professioneler en succesvoller te communiceren. Het spreekt voor zich dat wij de hoogste kwaliteit nastreven. In onze trainingen, in onze processen en in additionele zaken die bij een training komen kijken.


Kwaliteit in training

Onze trainingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De trainingen voldoen aan de door Van Dale en Language Partners gehanteerde taal- en kwaliteitsnormen. Voor Van Dale Taaltrainingen zijn de beste trainers geselecteerd.
Om de kwaliteit van onze taaltrainingen te waarborgen, blijven wij ook tijdens iedere cursus de vinger aan de pols houden. Wij monitoren of alle aspecten aan onze strenge eisen voldoen, o.a. door een evaluatie na de sessies. Ook aan het einde van de training vragen wij u om een eindevaluatie in te vullen.


Kwaliteit in processen

Language Partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Van Dale Taaltrainingen en is gecertificeerd door Certiked.

Certiked-certificatie
Bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement van Language Partners zijn beoordeeld op basis van de ISO-norm 9001, het bewijs van efficiency dat u van een taleninstituut mag verwachten.


Kwaliteit in materiaal en extra’s

Ook aan de materialen en middelen die tijdens onze trainingen gebruikt worden, stellen we hoge, duurzame kwaliteitseisen.

  • Het lesmateriaal is met de grootste zorg samengesteld en wordt gedrukt op FSC-papier.
  • Aanvullende materialen, zoals pennen en mappen, zijn zoveel mogelijk gemaakt van duurzame materialen.
  • De lunches zijn zeer goed verzorgd en samengesteld met kwaliteitsproducten.