Hoe goed scoor jij al op deze tien instinkers?

Test jezelf! In de training Correct Nederlands passeren de belangrijkste spelling- en grammaticaregels de revue, waaronder de taalkwesties die hieronder staan. Hoe goed scoor jij hier al op? 

 1. Het is voor mij nieuw dat je moeder haar buurvrouw al jarenlang ________.
  a. verzorgt                     b. verzorgd

 2. Dat is een ________ voorwaarts!
  a. reuzenstap                           b. reuzestap

 3. Doe jij dat werk in loondienst of als ________?
  a. zzp’er                                  b. zzp-er

 4. Op jouw manier doe ik er tien keer zo lang over ________ normaal.
  a. als                             b. dan

 5. Sabine kan je helpen met een ________ op maat.
  a. loopbaanadviestraject    b. loopbaan adviestraject

 6. Ik zou nog even bellen om te vragen naar de ________ details.
  a. onvermeldde                         b. onvermelde

 7. Er drijft nog steeds ________ plastic in zee.
  a. teveel                                  b. te veel

 8. Het Offerfeest is een belangrijk feest voor ________.
  a. moslims                      b. Moslims

 9. Charlotte is een aardig meisje ________ ik al jaren ken.
  a. die                             b. dat                              c. wat

10. Het ministerie heeft ________ begroting te laat ingediend.
a. zijn                                     b. haar

Klik hier voor de antwoorden>>>

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen