Een aantal mensen hebben afgezegd. Goed of fout?

Antwoord: goed, maar naast hebben mag je ook heeft gebruiken. Of de persoonsvorm in een zin enkelvoud of meervoud is, hangt af van het onderwerp van de zin. Als het onderwerp enkelvoud is, dan is de persoonsvorm dat ook. Bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm.

In de zin 'Een aantal mensen hebben afgezegd' is een aantal mensen het onderwerp. Maar is een aantal mensen nu enkelvoud of meervoud? Dat ligt er maar net aan waarop je het accent legt. Wil je benadrukken dat enkele individuen hebben afgezegd, dan is mensen het belangrijkste woord van het onderwerp en kies je voor een meervoudige persoonsvorm: 'Een aantal mensen hebben afgezegd'. Vind  je daarentegen het collectieve aspect – een groep komt niet – het belangrijkst, dan is aantal het kernwoord van het onderwerp. Omdat aantal een enkelvoud is, kies je in dat geval ook eerder voor de enkelvoudige persoonsvorm: 'Een aantal mensen heeft afgezegd.'