Betekenis 'advance'

U heeft gezocht op het woord: advance.

1advance (zelfstandig naamwoord) 1voorschot, vooruitbetaling2avance, eerste stappen, toenadering3vooruitgang (ook figuurlijk), vordering, ontwikkeling, verbetering: in advance (a) vooraf, van tevoren (tijd); (b) vooruit, voorop (ruimte); to be paid in advance vooraf te voldoen 2advance (bijvoeglijk naamwoord) 1vooraf, van tevoren, bij voorbaat: advance booking reservering (vooraf); advance notice vooraankondiging 3advance (onovergankelijk werkwoord) 1vooruitgaan, voortbewegen, vorderen, vooruitgang boeken: the troops advanced against (of: on) the enemy de troepen naderden de vijand 4advance (overgankelijk werkwoord) 1vooruitbewegen, vooruitbrengen, vooruitschuiven, vooruitzetten2promoveren, bevorderen (in rang): advance s.o. to a higher position iem. bevorderen3bevorderen, steunen (plan)4naar voren brengen, ter sprake brengen: advance one's opinion zijn mening naar voren brengen5voorschieten, vooruitbetalen

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.